Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia szkoły

Szkołarok 1903  – założenie szkoły jednoklasowej w prywatnym budynku w przysiółku Majerz (1 km od Dunajca), szkoła jednostopniowa,

lata 1906-08 – budowa szkoły, jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczycieli,

lata 1932-34 – dobudowa drugiej sali, trzy klasy,

rok szkolny 1936/37 – szkoła pięcioklasowa dwustopniowa,

rok 1937 – funkcjonowanie trzeciej sali w tzw. Granderowni, szkoła sześcioklasowa,

rok 1938 – otwarcie filii szkoły na Krupówkach, po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa nr 2 ( istniała do 2000 r.),

rok 1945 – szkoła siedmioklasowa,

lata 1952 – 68 – sale wynajmowane w budynku nadleśnictwa i gromadzkim,

lata 1963 - 64 – dobudowa sali lekcyjnej i kancelarii,

rok 1967 – zgodnie z reformą szkoła ośmioklasowa,

lata 1966-68 – budowa nowego sześcioklasowego budynku,

rok 1970 – budowa boiska sportowego,

lata 1980-81 – połączenie starego i nowego budynku szkoły, powstaje kuchnia i dwie sale lekcyjne, rozebrana zostaje drewniana sala z 1932 r. ,

rok 1987 – budowa boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej,

lata 1988- 93 – budowa sali gimnastycznej,

rok 2000 – zgodnie z reformą, szkoła sześcioklasowa,

lata 2001-04 – remont kapitalny 100 - letniego budynku, dobudowanie piętra i połączenie wszystkich budynków,

2005 – kontynuacja remontu.


Liczba uczniów:

w latach 1903-1930 ok. 130 uczniów,

w latach 1930- 45 ok. 200 uczniów,

W drugiej połowie XX w. – Szkoła Podstawowa nr 1 liczy ok. 240 uczniów,
w latach 70 – tych ok. 290 uczniów.
Lata 90- te ok. 200 uczniów, Szk. Podst. Nr 2 ok. 100 uczniów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego