Deklaracja dostępności

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
1 września 2022 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości.
23 - 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna.

30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe.
6 – 10 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
1 maja 2023 r. Święto Pracy
3 maja 2023 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja.
23 - 25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty.
23 czerwca 2023 r Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie.
Dodatkowe dni wolne  31 X 22 r.; 2 XI 22 r.; 2 V 23 r.; 23 - 25 V 23 r.; 7 VI 23 r.; 9 VI 23 r.