Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkursy artystyczne

Osiągnięcia

Rok szkolny 2017/2018


SZKOLNE KONKURSY ŚWIĄTECZNE

Szkolny konkurs na kartkę wielkanocną

Konkurs ten adresowany był do uczniów klas 0 – VII  naszej szkoły.
27 uczniów wzięło w nim udział.

oddział przedszkolny
I miejsce – Filip Gawroński
I miejsce – Bartosz Kiklica

klasy I – III
I miejsce – Agnieszka Walkosz kl. II
II miejsce – Arkadiusz Tokarczyk kl. III
III miejsce – Bartłomiej Gomółka 1 kl. I

klasy IV – VII
I miejsce – Magdalena Lizoń kl. IV
II miejsce – Julia Lizoń kl. IV
III miejsce – Wiktoria Szczepaniak kl. VI

Konkurs szkolny zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski.         

       

Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

Do szkolnego etapu  tego konkursu zostało zgłoszonych 21 pisanek i 4 palmy.
Do etapu gminnego szkolna komisja wybrała po jednej pracy z każdej kategorii.
W konkursie organizowanym przez GOK w Łącku uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne nagrody.

Etap szkolny powyższych konkursów zorganizował i przeprowadził Samorząd Szkolny.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za finansowe wsparcie zakupu nagród.II Gminny Konkurs Plastyczno - Literacki

Dnia 27. 02. 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w  Obidzy odbyło się podsumowanie
II Gminnego Konkursu Plastyczno
Literackiego „W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym…, idźmy tam, idźmy licznie”.

Celem tego konkursu było budzenie wrażliwości na piękno Beskidów, Pienin i Gorców,
propagowanie aktywnego wypoczynku w górach, promowanie dokonań Patrona Szkoły
 Kazimierza Sosnowskiego
i rozwijanie umiejętności polonistycznych oraz plastycznych.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Łącko - pan Jan Dziedzina, prezes TMZŁ
pani Jadwiga Jastrzębska, członkowie  komisji,
uczniowie i opiekunowie biorący udział w konkursie oraz przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły.
                                                        
Udział w tym konkursie wzięli uczniowie z  8 szkół  naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Jazowsku,
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Szkoły Podstawowej w Szczereżu, Szkoły Podstawowej w Kiczni,  Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kadczy,  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Potoku i Szkoły Podstawowej w Obidzy.

W kategorii konkurs plastyczny kl. I
III zgłoszono 24 prace, a rozstrzygnięcia dokonała komisja konkursowa w składzie:
pani Janina Koza, pani Małgorzata Gromala  i pani Anna Majerska.
I miejsce zdobyła Magdalena Grońska (SP Jazowsko),
II miejsce Weronika Słowik (SP Obidza),
III miejsce Wiktoria Sawina (SP Szczereż) i Paulina Łatka (SP Szczereż),
a wyróżnienia otrzymali: Edyta Drabik (SP Zarzecze), Tomasz Leszko (SP Kicznia), Jakub Nowak (SP Maszkowice),
Ilona Tomasiak (SP Obidza) i Julia Biel (SP Jazowsko).

W kategorii konkurs literacki klas IV
VI zgłoszono 13 wypracowań w formie listu, a wyboru dokonała komisja konkursowa w składzie:
pani Rozalia Grońska, pani Edyta Mysior i pani Dorota Bazielich.
I miejsce zdobyła Justyna Słowik (SP Jazowsko),
II miejsce Hubert Słowik (SP Obidza),
III miejsce Arkadiusz Łatka (SP Obidza),
a wyróżnienia otrzymali: Karolina Biel (SP Jazowsko), Aleksandra Ligas (SP Jazowsko)
i Kacper Godawski (SP Obidza).

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie uczestników konkursu oraz pomysłowość
i oryginalność, którymi posłużyli się przy wykonywaniu prac.
W dniu podsumowania wręczono nagrody uczestnikom oraz rozdano dyplomy.
Nagrody ufundowali: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej i Wójt Gminy Łącko. Zostały wręczone również podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy podjęli się trudu
przygotowania uczniów do konkursu i wzięcia  w nim udziału.

Wójt Gminy Łącko, pan Jan Dziedzina, wręczył uczniom Szkoły Podstawowej  
w Obidzy Górskie Odznaki Turystyczne PTTK - Weronice Słowik
Popularną, a Hubertowi Słowikowi  Brązową.

Dyrektor Szkoły, pani Krystyna Zygadło, odczytała także treść listu elektronicznego, który przesłał Starszy Wizytator,
pan Józef Nieć, pracownik Kuratorium Oświaty w Krakowie, w Delegaturze w Nowym Sączu.
Pan Józef Nieć bardzo serdecznie podziękował za zaproszenie, jednakże z powodu obowiązków nie był w stanie przybyć na podsumowanie konkursu.
Organizatorom, uczestnikom i ich opiekunom przekazał serdeczne pozdrowienia,
a także podziękowania za zaangażowanie oraz umożliwienie rozwijania dzieciom zainteresowań i pasji.

Na koniec głos zabrał pan Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko oraz pani Jadwiga Jastrzębska, prezes TMZŁ.
Dyrektor Szkoły i organizatorzy wyrażają szczere podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie,
sponsorom, a także przedstawicielom Rady Rodziców, którzy przygotowali poczęstunek.(zdjęcia)
Konkurs Kartka Walentynkowa

Finał konkursu Kartka Walentynkowa odbył się 9 lutego. Udział wzięło w nim 19 uczniów z klas I - III.
Komisja konkursowa przyznała miejsca oceniając pomysł, zgodność z tematem oraz wykonanie kartki.(zdjęcia)

I m. - Zuzanna Niemiec kl. III
II m. - Natalia Łatka kl. I
III m. - Gabriela Łabuda kl. II

Gratulujemy !Międzyszkolny Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Papieskiego

I m.- Weronika Słowik - kl. III

Dziecięcy Festiwal Kolędowy "Kolędować każdy może"

wyróżnienie - duet: Oliwia Latasiewicz i Klaudia Tokarczyk
wyróżnienie - duet: Kinga Kołodziej i Arkadiusz Tokarczyk


SZKOLNE  KONKURSY ŚWIĄTECZNE

Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową


Konkurs ten adresowany był do uczniów klas 0
 VII  naszej szkoły. Cieszył się dużą popularnością,  
bo aż 44 uczniów wzięło w nim udział.

oddział przedszkolny
I miejsce
Filip Gawroński
II miejsce
Bartosz Owsianka
III miejsce
Rafał Pogwizd

klasy I
III
I miejsce Klaudia Tokarczyk kl. III
II miejsce
Ilona Tomasiak kl. I
III miejsce
Karolina Łatka kl. II

klasy IV
VII
I miejsce Ignacy Obrzud kl. V
II miejsce
Przemysław Wyrostek kl. IV
III miejsce
Maciej Groński kl. VI


Ozdoba Choinkowa

Konkurs ten skierowany  był do uczniów klas 0 VII.
Prace umieściło na naszej szkolnej choince 52 uczniów.
 

oddział przedszkolny
I miejsce
Izabela Tomasiak
II miejsce
Rafał Pogwizd
III miejsce
Karolina Łabuda
wyróżnienie: Patrycja Szczepaniak

klasy I
III
I miejsce Natalia Łatka kl. I
II miejsce
Zuzanna Niemiec kl. III
III miejsce
Natalia Botor kl. II
wyróżnienie: Kinga Kołodziej kl. III

klasy IV
VII
I miejsce Klaudia Słowik kl. V
II miejsce
Małgorzata Kiklica kl. V
III miejsce
Magdalena Łatka kl. IV
wyróżnienie: Małgorzata Wyrostek kl. VII


Konkursy szkolne zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski.

Międzyszkolny konkurs podłaźniczek, pająków i stroików świątecznych


Do szkolnego etapu  tego konkursu zostało zgłoszonych: 11 stroików świątecznych i 2 podłaźniczki.
Do etapu gminnego szkolna komisja wybrała po jednej pracy z każdej kategorii.

W konkursie organizowanym przez GOK w Łącku uczniowie naszej  szkoły zdobyli miejsca:

wyróżnienie w kategorii podłaźniczka: Bartłomiej Pogwizd kl. V
I miejsce
w kategorii stroik świąteczny: Klaudia Tokarczyk, Arkadiusz Tokarczyk kl. III


Międzyszkolny  Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych


Do konkursu organizowanego przez GOK w Łącku każda szkoła dostarczała jedną szopkę.
Z naszej szkoły spośród wykonanych przez uczniów 13 szopek do konkursu została wybrana szopka wykonana przez Lucjana  Basiagę z klasy VI.
Lucjan Basiaga zdobył wyróżnienie.

Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych


Do XXII Międzyszkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
zostały wybrane szopki wykonane przez: Lizoń Magdalenę i Annę Tokarczyk z kl. IV, Arkadiusza Łatkę
i Ignacego Obrzuda z kl. V, Bartłomieja Pogwizda z kl. V
.

Arkadiusz Łatka i Ignacy Obrzud zdobyli wyróżnienie w kategorii klas 4
7.

Etapy szkolne powyższych konkursów zorganizował i przeprowadził Samorząd Szkolny.(zdjęcia)
Rok szkolny 2016/2017


Dziecięcy Festiwal Kolędowy "Kolędować każdy może" w Szczawie

III m. - Klaudia Tokarczyk - kat. soliści kl. I-III
II m. - Klaudia Tokarczyk i Aleksandra Gomółka - kat. duety kl. I-III
wyróżnienie - Kinga Kołodziej i Dominika Owsianka - kat. duety kl. I-IIISZKOLNE  KONKURSY ŚWIĄTECZNE

Szkolny konkurs na kartkę  świąteczną bożonarodzeniową


Konkurs ten adresowany był do uczniów klas 0 VI  naszej szkoły.
Cieszył się dużą popularnością, bo aż 58 uczniów wzięło w nim udział. (zdjęcia)

oddział przedszkolny
I miejsce
Natalia Łatka
II miejsce
Karolina Łabuda
III miejsce
Ilona Tomasiak

klasy I
III
I miejsce Tokarczyk Klaudia kl. II
II miejsce
Słowik Martyna kl. III
III miejsce
Tokarczyk Arkadiusz kl. II

klasy IV
VI
I miejsce Tomasiak Dominik kl. IV
II miejsce
Słowik Klaudia kl. IV
III miejsce
Łatka Arkadiusz kl. IV


Ozdoba Choinkowa

Konkurs ten skierowany był do wszystkich  oddziałów naszej szkoły (0 VI).
Prace umieściło na naszej szkolnej choince 61 uczniów.


oddział przedszkolny
I miejsce
Natalia Łatka
II miejsce
Amelia Bieryt
III miejsce
Bartłomiej Gomółka 1
wyróżnienie: Hanna Kurzawa

klasy I
III
I miejsce Tokarczyk Anna kl. III
II miejsce
Zuzanna Niemiec kl. II
III miejsce
Joanna Jasińska kl. I
wyróżnienie: Lizoń Julia kl. III

klasy IV
VI
I miejsce Jastrząb Eryk kl. IV
II miejsce
Job Mateusz kl. IV
III miejsce
Job Ewelina kl. VI
wyróżnienie: Michał Botor kl. IV, Sylwia Sajdak kl. IV


Konkursy szkolne zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski.


Międzyszkolny konkurs podłaźniczek, pająków i stroików świątecznych


Do szkolnego etapu  tego konkursu zostało zgłoszonych: 6 stroików świątecznych,
3 podłaźniczki i 1 pająk.

Do etapu gminnego szkolna komisja wybrała po jednej pracy z każdej kategorii.
W konkursie organizowanym przez GOK w Łącku uczniowie naszej szkoły zdobyli miejsca:

wyróżnienie w kategorii pająk: Bartłomiej Pogwizd kl. IV
III miejsce
w kategorii stroik świąteczny: Ewelina Job kl. VI


Międzyszkolny Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Do konkursu organizowanego przez GOK w Łącku każda szkoła dostarczała jedną szopkę.
Z naszej szkoły spośród wykonanych przez uczniów 4 szopek do konkursu została wybrana  szopka
wykonana przez Damiana Basiagę z klasy II.
Damian Basiaga zdobył wyróżnienie.

Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Do XXI Międzyszkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3
i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu została wybrana szopka wykonana przez Karolinę Biel  z kl. IV.
Karolina Biel zdobyła II miejsce w kategorii klas 4 6.

                

Etapy szkolne powyższych konkursów zorganizował i przeprowadził Samorząd Szkolny.
Konkurs Fotograficzny "Cudze chwalicie... - Gmina Łącko w obiektywie"


I m. - Dominika Owsianka kl. II
Międzyszkolny konkurs plastyczny „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA"


- wyróżnienie: Weronika Słowik, Damian Basiaga kl. II

Sukces Bartka!

Dnia 4 marca  2016 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej,
odbyło się podsumowanie (rozdanie nagród) konkursu  plastycznego o zasięgu ogólnopolskim pod hasłem:
„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w naszej wsi”.

W  DRUGIEJ KATEGORII – klas III i IV
miejsce I zajął  Bartłomiej Pogwizd uczeń klasy III naszej szkoły.

Bartkowi Gratulujemy!!!Szkolny konkurs KARTKA WALENTYNKOWA w języku angielskim

W konkursie wzięło udział 33 uczniów z klas I-VI. W dniu 16.02.2016 r. komisja przyznała miejsca,
oceniając prace zgodnie z założeniami regulaminu:

I miejsce - Hubert Słowik, kl. IV
II miejsce - Ewelina Job, kl. V
III miejsce - Damian Basiaga, kl. I

wyróżnienia:

Dominika Owsianka oraz Kacper Kurzawa z kl. I.

Konkurs przeprowadziła p. W. Poręba, nauczyciel j. angielskiego.

Prace konkursowe:


   Dziecięcy Festiwal kolędowy „Kolędować każdy może” w Szczawie.

Uczniowie klasy I – Klaudia Tokarczyk i Arkadiusz Tokarczyk zdobyli wyróżnienie w kategorii duetów kl. I-III.


SZKOLNE KONKURSY ŚWIĄTECZNE

Kartka Bożonarodzeniowa


Konkurs ten adresowany był do uczniów klas I – VI naszej szkoły. Cieszył się dużą popularnością,

bo aż 53 osoby wzięły w nim udział.
Komisja, która oceniała prace pod względem estetycznym, pomysłowości i oryginalności,
postanowiła przyznać w każdej kategorii, trzy równorzędne miejsca pierwsze, ze względu na różnorodność technik wykonania prac.

Klasy I – III


I miejsce: Magdalena Sopata, kl. III
     Magdalena Lizoń, kl. II
     Ewelina Szczepaniak, kl. I
Wyróżnienie: Dominika Owsianka, kl. I


Klasy IV – VI


I miejsce: Izabela Owsianka, kl. VI
     Sandra Bugajska, kl. V
      Maciej Groński, kl. IV
Wyróżnienie: Wiktoria Biel


Ozdoba Choinkowa

Konkurs ten skierowany był do wszystkich oddziałów naszej szkoły (0 – VI).

Prace umieściło na naszej szkolnej choince 58 uczestników. Komisja, kierując się podobnymi,
jak w przypadku konkursu na Kartkę, priorytetami, również i tym razem przyznała równorzędne
pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Oddział przedszkolny


I miejsce: Ilona Tomasiak
Natalia Botor
Wiktor Botor
Laura Kurzawa


Klasy I – III


I miejsce: Ewelina Szczepaniak, kl. I
Nikola Biroś, kl. II
Mateusz Job, kl. III


Klasy IV – VI


I miejsce: Maciej Groński, kl. IV
Mariusz Kołodziej, kl. V
Izabela Owsianka, kl. VI


Konkursy zorganizował i przeprowadził Samorząd Uczniowski.

*****************************************************


Międzyszkolny konkurs podłaźniczek, pająków i stroików świątecznych

W konkursie organizowanym przez GOK w Łącku uczniowie naszej szkoły zdobyli miejsca:

kategoria PAJĄKI - I miejsce Bartłomiej Pogwizd

kategoria PODŁAŹNICZKI - II miejsce Renata Koszut

kategoria STROIKI - III miejsce Olga Florek

********************************************************


Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Do konkursu organizowanego przez GOK w Łącku każda szkoła dostarczała jedną szopkę.
Z naszej szkoły spośród wykonanych przez uczniów szopek do konkursu została wybrana szopka
wykonana przez Gabrielę Obrzud z klasy VI. Szopka uzyskała III miejsce w konkursie.

******************************************************

Gminny Konkurs Fotograficzny „CUDZE CHWALICIE... - GMINA ŁĄCKO W OBIEKTYWIE"

Konkurs ten każdego roku cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było również w tej edycji konkursu.
W kategorii dzieci do 13 lat, II miejsce zajął uczeń kl. I Jakub Lizoń.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Przedszkolak zna znaki drogowe"

W konkursie II miejsce zajęła Natalia Botor oddz. przedszk. "A"


///////////////////////////////////////////

Miedzyszkolny konkurs plastyczny kl. I-III - Jan Paweł II Patron Rodziny

Katarzyna Grońska uczennica kl. II zajęła w tym konkursie I miejsce.

///////////////////////////////////////Podsumowanie Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego  „A mój tata za piłką lata”


W trakcie Finałów Orlik Polska w dniu 27 września odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego

Konkursu Plastycznego "A mój tata za piłką lata", zorganizowanego przez Gminę Łącko,
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku i Orlik Polska.

W kategorii I - do lat 9:
I miejsce zajął uczeń  naszej szkoły Bartłomiej Pogwizd z kl. III


Nagrody dla laureatów miejsc I i II zostały ufundowane przez PKN Orlen - sponsora generalnego finałów,

a wręczali je Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wraz z zastępcą Pawłem Dybcem. (zdjęcia)

Bartkowi GRATULUJEMY!!!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego