Szkoła Podstawowa nr 1 w Obidzy

Idź do spisu treści

Menu główne

Patron

SzkołaKazimierz Sosnowski (1875 – 1954)


Kazimierz Sosnowski urodził się 15. 09. 1875r. w Niepołomicach, był bratem wielkiego polskiego aktora Ludwika Solskiego ( Solski to pseudonim artysty). Do szkół uczęszczał w Niepołomicach i Bochni, był uczniem krakowskiego Gimnazjum Św. Jacka, gdzie zaprzyjaźnił się na całe życie ze swym kolegą szkolnym Władysławem Orkanem. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pracę pedagogiczną jako aplikant w gimnazjum w Nowym Sączu. Tu nastąpiło jego pierwsze zetknięcie z górami i turystyką górską, którym pozostał wierny do końca życia. Jako turysta i działacz związał się początkowo z Oddziałem Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” w Nowym Sączu, zostając jego sekretarzem. Po I wojnie światowej Kazimierz Sosnowski zaangażował się w działalność Zarządu Głównego PTT, główne swoje zainteresowanie kierując w stronę poznania i zagospodarowania Beskidów Zachodnich.

Koniec IX i początek XX wieku to okres, w którym poznanie i zagospodarowanie Tatr, dzięki aktywnej działalności Towarzystwa Tatrzańskiego, poczyniły znaczne postępy. Pierwsze schroniska w Tatrach powstały już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku. Natomiast Beskidy były wówczas nieznane polskim turystom, pozostając w cieniu Tatr. W ich poznaniu i zagospodarowaniu Polacy dali się ubiec niemieckiej organizacji Beskidenverein z Bielska, która po swym powstaniu w 1893 r. od razu rozwinęła ożywioną działalność Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Znakując szlaki i budując schroniska. W Beskidach Zachodnich nie było wówczas jeszcze ani jednego schroniska polskiego, ani jednego kilometra szlaku znakowanego przez Polaków. Stan ten budził głębokie zaniepokojenie działaczy Towarzystwa Tatrzańskiego.

Nic więc dziwnego, że Sosnowski, wówczas dwudziestokilkuletni aplikant gimnazjalny w Nowym Sączu, z pasją i zaangażowaniem poświęcił się znakowaniu szlaków i popularyzowaniu wśród polskich turystów Beskidów Zachodnich. Pierwsze jego kroki to organizacja wycieczek w Beskid Sądecki a także w dalsze partie Beskidów Zachodnich. Zachodnich 1908r. Sosnowski osobiście wyznakował ścieżkę z Rytra do Szczawnicy przez Prehybę, a potem dalsze szlaki w Beskidzie Sądeckim. W późniejszym okresie zaprzestał tej działalności. Będąc nauczycielem gimnazjum w Nowym Sączu, później w Krakowie nie miał na to czasu, ponadto absorbowały go inne problemowe sprawy. Jednakże sprawy szlaków turystycznych pozostały mu bliskie przez całe życie. Po I wojnie światowej K. Sosnowski został przewodniczącym Komisji Zachodniobeskidzkiej PTT.

W 1923r. Sosnowski występuje z inicjatywą uporządkowania i usystematyzowania sieci szlaków oraz utworzenia Głównego Szlaku Zachodniobeskidzkiego. Już w 1924 r. powstały pierwsze odcinki tego szlaku, zaś całość została ukończona w 1930r.

W 1908r. w gronie działaczy Oddziału TT „Beskid” w Nowym Sączu zrodziła się inicjatywa wydania polskiego przewodnika po Sądecczyźnie. Tego dzieła podjął się K. Sosnowski. Sosnowski 1914r. nakładem sądeckiego Oddziału TT ukazał się Przewodnik po Beskidach Zachodnich i Pieninach Kazimierza Sosnowskiego. W przedmowie do niego pisze autor: … a temi mogą być tylko Beskidy. Niedocenione przez nas, zyskały one u niemieckich turystów uznanie i rozgłos. (… ) Idźmy tam, idźmy licznie, wiedźmy nasze szkoły na te śląskie góry, na naszą Babią, Pilsko i Mazurki …

Jak widać z tych słów, napisanie przewodnika wynikało z głębokiej patriotycznej potrzeby postawienia tamy postępującej germanizacji Beskidu Śląskiego i Żywieckiego przewodnik Sosnowskiego był pierwszym polskim przewodnikiem obejmującym teren od Cieszyna po Krynicę.

Czytając przewodniki Sosnowskiego łatwo zauważyć że przebija z nich nie tylko rzetelna znajomość terenu, wyniesiona z osobistych wędrówek po opisywanych obszarach; tchnie z nich głębokie umiłowanie ojczystej ziemi i chęć uratowania jej przed zalewem niemczyzny.

Zmarł w Krakowie 15.12. 1954 r., w wieku 79 lat. Przy dźwiękach kapeli góralskiej żegnało go na cmentarzu Salwatorskim liczne grono przyjaciół i uczniów.

Zdobywamy "Górską Popularną
Odznakę Turystyczną"


Jednym z zadań pracy szkoły wokół Patrona jest zdobycie Popularnej Odznaki Turystycznej.
W dniu 16.06.2014r. grupa uczniów z klasy IV i V wraz z opiekunami: p. Anną Majerską, p. Dorotą Bazielich,
p. Krzysztofem Adamczykiem i przewodnikiem p. J. Brajnerem zdobyła szczyt w Pieninach Trzy Korony.
Uczniowie uzyskali 13 pkt. z 50, które muszą zdobyć.
W ramach zdobywania Odznaki zachęcamy Rodziców do pieszych wędrówek z dziećmi w ciągu całego roku zwłaszcza, że okolica
sprzyja takiemu spędzaniu wolnego czasu. Wędrując wytyczonymi szlakami turystycznymi dzieci będą mogły gromadzić kolejne punkty.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego