Deklaracja dostępności

Adoptowaliśmy fokę, morświna, żubra, niedźwiedzia, rysia, wilka i sóweczkę

Akcja Dzień Dobrych Uczynków była świetną okazją dla członków koła "Szkolni przyrodnicy" z kl. III, do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz wymienionych w tytule zwierząt. Do akcji przyłączyli się uczniowie klasy I i klasy II (pozostali uczniowie przebywali na zdalnym nauczaniu) oraz nauczyciele. 

Zebraliśmy kwotę 370 zł 73 groszy, którą postanowiliśmy przeznaczyć na symboliczną adopcję zwierząt. Zaadoptowaliśmy tak zwaną czwórkę karpacką, czyli rysia, niedźwiedzia, wilka i sóweczkę, na którą przeznaczyliśmy 220 zł 73 gr oraz fokę, żubra i morświna, na które przekazaliśmy po 50 zł.

Pieniądze wpłaciliśmy na konto fundacji WWF, a potwierdzeniem tego są certyfikaty adopcji, które przesłała nam wspomniana fundacja.

Na co WWF przeznacza zebrane pieniądze, można przeczytać na stronie: https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki

Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia naszej akcji - uczniom klasy I, II i III oraz nauczycielom, serdecznie dziękujemy.

A.M.