Deklaracja dostępności

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami

Kl IV wzięła udział w akcji Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami. Jej celem jest wsparcie osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców. Do akcji zostaliśmy nominowani przez szkołę z Królowej Górnej. 
Dowiedzieliśmy się, czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz to, że kolor niebieski jest jego kolorem. Wykonaliśmy niebieskie motyle i, ubrani na niebiesko, zrobiliśmy wspólne zdjęcie. 
Warto wspierać innych. 
Kl. IV