Deklaracja dostępności

ANTYNIKOTYNOWY PROGRAM EDUKACYJNY „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” zrealizowano w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 od stycznia do maja. Uczestnikami programu byli uczniowie klasy IV. Zajęcia miały formę zajęć warsztatowych przeprowadzonych na  lekcjach wychowawczych. Program składał się z 5 zajęć warsztatowych :

  1. Poznajmy się bliżej.
  2. Laboratorium ciała.
  3. Naucz się mówić „NIE”
  4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
  5. Uwierz w siebie.

Uczniowie na zajęciach wykonali plakaty  z zakresu profilaktyki antynikotynowej. Prace te zostały zamieszczone na klasowej gazetce.

Chętnie uczestniczyli w zajęciach, dzieląc się swoimi przeżyciami i odczuciami. Dowiedzieli się o zagrożeniach, jakie niesie za sobą palenie papierosów oraz jak niekorzystny wpływ ma ten narkotyk na nasz organizm. Poznali choroby i ich następstwa w wyniku palenia papierosów. Zostali zapoznani zarówno ze skutkami czynnego, jak i biernego palenia papierosów. Uczyli się rozpoznawać różne typy zachowań. Poznali przyczyny i skutki takich zachowań. Kształtowane były postawy asertywne wśród uczniów. Uświadamiano im, jaki wpływ na podejmowane przez nich decyzje ma grupa. Uczniowie uczyli się rozpoznawania swoich uczuć, a także jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Określali swoje mocne i słabe strony, aby móc dostrzec i wzmocnić poczucie własnej wartości.

                                                           D. B.