Deklaracja dostępności

Bezpiecznie na wsi - konkurs KRUS

W tym roku konkurs przebiega pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".  W konkursie mogą brać udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII. 

Prace należy przygotować na papierze formatu A3, dowolną techniką, ale z wyłączeniem materiałów sypkich. Na pracy powinien znaleźć się napis "30 lat KRUS"

Prace należy dostarczyć do szkoły do 19 marca 2021 r.

Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica.

Dokładny regulamin znajduje się tutaj.