Deklaracja dostępności

Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

W naszej szkole realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez uczniów klasy IV wraz z wychowawcą p. mgr Karoliną Majerską.