Deklaracja dostępności

BohaterON - włącz historię

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu:

  • upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,
  • edukowanie Polaków,
  • krzewienie postaw patriotycznych,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dialogu pokoleń.

Prowadzona jest ona przez Fundację Sensoria, a jednym z jej elementów jest akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”, w której uczniowie naszej szkoły wzięli udział w roku szkolnym 2018/2020 oraz w 2020/2021.

Udział w akcji polega na zredagowaniu i wysłaniu życzeń do Powstańców Warszawskich na kartkach przygotowanych przez fundację lub wykonanych własnoręcznie.

Życzenia można wysłać do konkretnego adresata lub do anonimowego uczestnika walk o stolicę. Nasi uczniowie wysłali kartki zarówno do konkretnych osób, ja i anonimowo, gdyż wtedy Fundacja Sensoria rozdziela je tym Powstańcom, do których nikt nie zaadresował życzeń.

Warto wspomnieć, że w roku szkolnym 2018/2019 otrzymaliśmy podziękowania od dwojga Powstańców, tj. p. Hanny Szeremety-Węgrzeckiej ps „Czarna Zośka” – sanitariuszki oddziału „Konrad”  oraz  p. Janusza Ratajczaka ps „Maciej” walczącego w „Szarych Szeregach”.  Ponadto  pani Hanna Szeremeta-Węgrzecka podarowała nam również odbitkę fotografii z Powstania Warszawskiego, na której jest z kolegami ze swojego oddziału.

List powstańców       powst. zdjęcie