Deklaracja dostępności

Czas na AERO-działanie

Był to projekt ekologiczny realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Obejmował zasięgiem cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i odbywał się  pod patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Obrót Detaliczny.

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej wpływu powietrza na jakość naszego życia i zdrowia. Realizacja projektu przebiegała etapowo  -  od września do grudnia 2015 r.

Projekt przebiegał w dwóch etapach:

  • Etap I to konkurs dla nauczycieli na opracowanie scenariusza lekcyjnego dotyczącego ochrony powietrza - nasza szkoła otrzymała wyróżnienie.
  • Etap II to realizacja projektu, czyli włączenie dzieci  do działań na rzecz ochrony powietrza. Uczniowie przeprowadzili proste badania zanieczyszczenia powietrza, konkurs plastyczny, akcję plakatową, happening i apel. 

W naszych działaniach wspierał nas eko-komitet w skład, którego weszli między innymi pani  Dyrektor Szkoły, radna gminna p. Maria Słowik oraz przedstawiciele rodziców.  Wyniki pracy nad projektem uczniowie zaprezentowali na apelu szkolnym. Do organizatorów kampanii zostało przesłane sprawozdanie z wykonanych zadań. 

Jury projektu doceniło podjęte przez nas działania i nagrodziło naszą szkołę jedną z trzech głównych nagród.


W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się seminarium w NCK w Nowej Hucie, podsumowujące projekt, połączone z wręczeniem nagród. Podczas tego spotkania uczniowie naszej szkoły odebrali nagrodę w formie bonu edukacyjnego o wartości 600 zł brutto z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska opublikowała broszurę podsumowującą projekt. Znajdują się w niej również działania podjęte przez naszą szkołę - zobacz.

W naszej szkole realizowany w roku 2015/2016 przez uczniów klasy I wraz z wychowawcą p. mgr Anną Majerską.