Deklaracja dostępności

Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami

Projekt prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku przy finanasowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Cele:

  • wzrost świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów objętych obowiązkiem szkolnym,
  • wzrost wiedzy z zakresu zasad gospodarki odpadami,
  • nauka prawidłowej segregacji śmieci.

W ramach projektu odbyły się prelekcje dotyczące właściwego postępowania odpadami, konkursy plastyczne, fotograficzne oraz zbiórka makulatury.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział we wszystkich działaniach zaproponowanych przez ZGK w Łącku, zajmując czołowe miejsca w konkursach:

  • fotograficznym - I m. - Lucjan Basiaga;
  • plastycznym "Nie wyrzucaj, wykorzystaj" - I m.  - Michał Kudrawczuk, wyróżnienie - Bartłomiej Gomółka;
  • plastycznym "Plakat ekologiczny" - wyróżnienie - Rafał Pogwizd;
  • zbiórka makulatury - I m. - kl. III; II m. - klasa II.