Deklaracja dostępności

Nadal jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Centralnego Biura eTwinning o przedłużeniu certyfiaktu "Europejska Szkoła eTwinning" do 2022 roku.

Certyfikat ten uzyskaliśmy w roku szkolnym 2019/2020 i początkowo obejmował on lata 2020 i 2021. Dzisiaj zapadła decyzja o jego przedłużeniu na rok 2022, z czego bardzo się cieszymy.

A.M.