Deklaracja dostępności

Europejskie Odznaki Jakości dla projektów z języka niemieckiego

Centralne Biuro Programu eTwinning w Brukseli wyróżniło Europejskimi Odznakami Jakości trzy projekty eTwinning realizowane w naszej szkole w ubiegłym roku szkolnym. Aktywności projektowe prowadzone były w języku niemieckim podczas lekcji zdalnych w klasach VII i VIII.

Parterami projektu „Ich habe… Wer hat?”, byli uczniowie z Hiszpanii, Turcji i Polski. Głównym celem podejmowanych aktywności było poznanie i utrwalenie słownictwa zawartego w podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe zespoły, w których tworzyli karty do gry pt. „ Ja mam… Kto ma?”.  Przez cały okres trwania projektu dbali o przestrzeganie netykiety oraz praw autorskich w sieci, a obrazy pobierali ze strony Pixabay.

LINK DO STRONY PROJEKTU

Cieszymy się, że Centralne Biuro Programu eTwinning wyróżniło nasze zaangażowanie również w projekcie "eTwinnig Boerse", w którym partnerami projektowymi byli uczniowie z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Włoch.

Przedsięwzięcie w języku niemieckim realizowane było na lekcjach języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego w klasie VIII. Działania projektowe rozpoczęły się od spotkania koordynatorów i wspólnego przygotowania planu projektu. Uczniowie prezentowali siebie, swoją szkołę oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. Głównym celem naszych aktywności było poznanie i utrwalenie słownictwa zawartego w podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz  poznanie zasad inwestowania i pracy na giełdzie. Dzięki współpracy w międzynarodowych grupach, uczniowie chętniej poznawali zagadnienia związane z giełdą, inwestowaniem oraz walutą.  Przez cały okres trwania projektu dbali o przestrzeganie netykiety oraz praw autorskich w sieci.

Rezultaty współpracy LINK

LINK DO STRONY PROJEKTU

Projekt „Euromission - Umwelt und Nachaltigkeit” o tematyce ekologicznej realizowany był przez klasę VII wspólnie z uczniami z Niemiec, Słowenii i Hiszpanii. Projekt miał na celu poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie młodzieży na jego ochronę oraz wskazanie realnych zagrożeń ekologicznych.  Zajęcia polegały na integracji nauki języka niemieckiego oraz biologii, przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi TIK. Uczestnicy brali udział w aktywnościach dotyczących segregacji śmieci oraz poznawali korzyści płynące recyklingu. Nauczyciele zaplanowali projekt i zadania, jednak sam proces współpracy i współtworzenia przebiegał z dużą swobodą działania i inicjatywą uczniowską. Działania rozpoczęły się od analizy własnej świadomości ekologicznej, następnie uczniowie wymieniali się sugestiami dotyczącymi poprawy ochrony środowiska, jak również pomysłami na działania szkolne, takie jak wystawy, filmy wideo, itp. W kolejnym etapie zastanawialiśmy się wspólnie, jak chcemy żyć w sposób przyjazny dla środowiska w przyszłości - niezależnie od granic państwowych oraz wzięliśmy udział w licznych zadaniach dotyczących tematów wody i energii.

LINK DO STRONY PROJEKTU

Uczniowie poznawali również zagadnienia dotyczące tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przygotowali zdalnie wiele ciekawych materiałów, takich jak kalendarz adwentowy, chmury wyrazowe, zakodowany świąteczny alfabet oraz słowniczek obrazkowy. Efekty pracy zostały przedstawione w postaci dokumentacji w TwinSpace. Dzięki tym działaniom uczniowie wzbogacili swój zasób słów oraz wiedzę  na temat zwyczajów  i tradycji świątecznych w różnych stronach świata oraz o narzędzia TIK, które wykorzystujemy obecnie podczas zdalnego nauczania.

Celina Świebocka, koordynator projektów