Deklaracja dostępności

Grono pedagogiczne

mgr Krystyna Zygadło  Dyrektor Szkoły, plastyka
mgr Krzystof Adamczyk wychowanie fizyczne
mgr Dorota Bazielich  historia, język polski, wychowawca kl. VIII
mgr Dariusz Bielak geografia
mgr Mariusz Gorczowski muzyka
ks mgr Jan Gwóźdź  religia
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do  życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
mgr Renata Kołodziej  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I
mgr Kazimiera Kurzeja rewalidacja
mgr Anna Majerska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca kl. III
mgr Karolina Majerska biologia, chemia, fizyka, wychowawca kl. VII
mgr Klaudia Mężyk edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II
mgr Małgorzata Mrówka edukacja przedszkolna, logopedia, wychowawca "0"
mgr Edyta Mysior język polski, biblioteka, wychowawca kl. VI
mgr Władysława Poręba  język angielski, pedagog szkolny, wychowawca kl. IV 
mgr Marta Posobiec matematyka, wychowawca kl. V
mgr Magdalena Rams-Zając technika, matematyka, informatyka
mgr Celina Świebocka język niemiecki, doradztwo zawodowe