Deklaracja dostępności

Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne w roku szk. 2022/2023

Dyrektor Szkoły mgr Krystyna Zygadło 
biblioteka mgr Edyta Mysior
biologia mgr Karolina Majerska-Rochecka, mgr Teresa Jakubowska
chemia mgr Karolina Majerska-Rochecka, mgr Danuta Wyrostek
doradztwo zawodowe mgr Celina Świebocka
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Ewa Hybel
edukacja przedszkolna mgr Małgorzata Mrówka
edukacja wczesnoszkolna mgr Renata Kołodziej, lic. Angelika Wąchała, mgr Anna Majerska, mgr Ilona Ociepka
fizyka mgr Karolina Majerska-Rochecka, mgr Monika Tkaczyk
geografia mgr Dariusz Bielak
historia mgr Dorota Bazielich
informatyka mgr Magdalena Rams-Zając
język angielski mgr Władysława Poręba
język niemiecki mgr Celina Świebocka
język polski mgr Dorota Bazielich, mgr Edyta Mysior
logopedia mgr Małgorzata Mrówka
matematyka mgr Anna Ogórek, mgr Magdalena Rams-Zając
muzyka mgr Mariusz Gorczowski
pedagog mgr Małgorzata Mrówka
pedagog specjalny mgr Magdalena Myślak
plastyka mgr Krystyna Zygadło 
przyroda mgr Anna Ogórek
psycholog Maria Wiśniewska
religia ks. mgr Jan Gwóźdź
technika mgr Magdalena Rams-Zając
wiedza o społeczeństwie mgr Ewa Hybel
wychowanie do życia w rodzinie mgr Ewa Hybel
wychowanie fizyczne mgr Kinga Dudczak, mgr Krzysztof Adamczyk
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr A. Majerska

Wychowawstwa

oddział przedszkolny mgr Małgorzata Mrówka
klasa I lic. Angelika Wąchała, mgr Ilona Ociepka
klasa II mgr Anna Majerska, mgr Krystyna Zygadło
klasa III mgr Renata Kołodziej
klasa IV mgr Kinga Dudczak, mgr Magdalena Myślak
klasa V mgr Dorota Bazielich
klasa VI mgr Władysława Poręba
klasa VII mgr Anna Ogórek
klasa VIII mgr Edyta Mysior

Pracownicy obsługi

Woźni - p. Lucyna Tokarczyk, p. Małgorzata Sopata, p. Kazimierz Gromala