Deklaracja dostępności

Wyniki konkursu z języka niemieckiego

Wyniki konkursu z języka niemieckiego  

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu minimum 3 stron komiksu pt. „Mein Alltag und meine Hobbys“  i Mein Tag vor der Pandemie“ w aplikacji Canva.  Udział w konkursie zgłosiło 10 uczniów. Ocenie podlegały następujące elementy: poprawność i użyte środki językowe (wykorzystanie poznanego na lekcji materiału gramatycznego i leksykalnego), pomysł,  walory artystyczne.

 

Klasa VII

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce  – Magdalena Lizoń

Mein Alltag und Meine Hobbys Madzia (calameo.com)

II miejsce – Gabriela Cebula

Mein Alltag - Gabrysia (calameo.com)

 

Klasa VIII

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu minimum 3 stron komiksu pt. „Mein Alltag vor der Pandemie“ w aplikacji Canva.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce ex aequo – Sylwia Sajdak i Ignacy Obrzud

Praca Sylwii LINK

Praca Ignacego LINK

II miejsce ex aequo – Gabriela Słowik i Weronika Sopata

Praca Gabrieli LINK

Praca Weroniki LINK

III miejsce  - Karolina Biel

Praca Karoliny LINK

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wkład włożony w wykonanie prac.

Jury konkursu

Celina Świebocka  - nauczyciel j. niemieckiego SP Obidza

Joahanna Valkanou - nauczyciel j. niemieckiego Ateny/Grecja

Ornella Capuccini - nauczyciel j. niemieckiego Rovento/Włochy