Deklaracja dostępności

Kartka Walentynkowa - konkurs dla klas I-VIII

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KARTKA WALENTYNKOWA  DLA KLAS I - IV

1.     Cel konkursu:

·        Zachęcenie uczniów do poznawania kultury innych krajów.

·        Wdrażanie do nauki języków obcych.

·        Kształtowanie wyobraźni.

2.     Ogólne zasady konkursu:

·        Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ze SP w Obidzy.

·        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – IV SP w Obidzy.

·        Prace muszą być wykonane samodzielnie.

·        Technika pracy jest dowolna, rozmiar kartki: A5.

·        Każdy uczeń dostarcza na konkurs jedną kartkę.

·        Wszystkie napisy, umieszczone na kartce muszą być w języku angielskim.

·        Na odwrocie należy ołówkiem napisać imię i nazwisko autora oraz klasę.

·        W konkursie zostaną przyznane I, II oraz III miejsce.

3.     Kryteria oceniania:

·        Trafność realizacji tematu.

·        Estetyka i samodzielność wykonania.

·        Pomysłowość.

·        Poprawność zapisu.

4.     Kartki na konkurs należy dostarczyć do szkoły dnia 15 lutego 2021r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KARTKA WALENTYNKOWA DLA KLAS V - VIII

1.     Cel konkursu:

·        Zachęcenie uczniów do poznawania kultury innych krajów.

·        Zachęcanie do nauki języków obcych, poprzez poznawanie tekstów piosenek.

·        Kształtowanie wyobraźni.

2.     Ogólne zasady konkursu:

·        Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ze SP w Obidzy.

·        Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII SP w Obidzy.

·        Prace muszą być wykonane samodzielnie.

·        Technika pracy jest dowolna, rozmiar kartki: A5.

·        Każdy uczeń dostarcza na konkurs jedną kartkę.

·     Kartka musi zawierać tekst piosenki, tematycznie związanej z Walentynkami, uczuciami. Tekst piosenki nie może zawierać wulgarnych, niestosownych wyrażeń. Tekst musi mieć minimum 50 słów i musi być samodzielnie przepisany na kartkę.

·        Na odwrocie należy ołówkiem napisać imię i nazwisko autora oraz klasę.

·        W konkursie zostaną przyznane I, II i III miejsce.

3.     Kryteria oceniania:

·        Trafność realizacji tematu (doboru piosenki, oraz symbolika kartki).

·        Estetyka wykonania i przepisania tekstu..

·        Pomysłowość.

4.     Kartki na konkurs należy dostarczyć do szkoły do dnia 15 lutego 2021r.