Deklaracja dostępności

Krajowa Odznaka Jakości dla uczniów klasy VIII

Dobiegł końca kolejne przedsięwzięcie realizowany przez uczniów klasy VIII w bieżącym roku szkolnym. Cieszymi się, że Krajowe Biuro Programu eTwinning wyróżniło nasze zaangażowanie w projekcie "eTwinnig Boerse". Naszymi partnerami projektowymi byli uczniowie z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Włoch.

Przedsięwzięcie w języku niemieckim realizowane było na lekcjach języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego w klasie 8. Działania projektowe rozpoczęły się od spotkania koordynatorów i wspólnego przygotowania planu projektu. Uczniowie we wrześniu prezentowali siebie, swoją szkołę oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. Od października działania realizowane były podczas lekcji zdalnych. Głównym celem naszych aktywności było poznanie i utrwalenie słownictwa zawartego w podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz  poznanie zasad inwestowania i pracy na giełdzie. Dzięki współpracy w międzynarodowych grupach, uczniowie chętniej poznawali zagadnienia związane z giełdą, inwestowaniem oraz walutą.  Przez cały okres trwania projektu dbali o przestrzeganie netykiety oraz praw autorskich w sieci, a obrazy pobierali ze strony Pixabay.

Uczniowie poznawali również zagadnienia dotyczące tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przygotowali zdalnie wiele ciekawych materiałów, takich jak kalendarz adwentowy, gry planszowe i komiksy. Efekty pracy zostały przedstawione w postaci dokumentacji w TwinSpace oraz zebrane a aplikacji ThingLInk. Dzięki tym działaniom uczniowie wzbogacili swój zasób słów oraz wiedzę  na temat zwyczajów  oraz tradycji świątecznych w różnych stronach świata oraz o narzędzia TIK, które wykorzystujemy obecnie podczas zdalnego nauczania.

Rezultaty współpracy LINK

LINK DO STRONY PROJEKTU

Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły biorą udział w 3 kolejnych projektach eTwinning. Mamy nadzieje, że nasza współpraca  zaowocuje kolejnymi wyróżnieniami Krajową Odznaką Jakości.

C.Świebocka