Deklaracja dostępności

Krajowa Odznaka Jakości dla uczniów klasy VIII

Krajowe Biuro Programu eTwinning wyróżniło projekt pt.: „Ich habe… Wer hat?”, realizowany od ubiegłego roku szkolnego przez uczniów klasy VIII. Parterami projektu byli uczniowie z Hiszpanii, Turcji i Polski.

Przedsięwzięcie realizowane było w języku niemieckim. Jego głównym celem było poznanie i utrwalenie słownictwa zawartego w podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe zespoły, w których tworzyli karty do gry pt. „ Ja mam… Kto ma?”.  Przez cały okres trwania projektu dbali o przestrzeganie netykiety oraz praw autorskich w sieci, a obrazy pobierali ze strony Pixabay.

Uczniowie poznawali również zagadnienia dotyczące tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przygotowali zdalnie wiele ciekawych materiałów, takich jak kalendarz adwentowy, chmury wyrazowe, zakodowany świąteczny alfabet oraz słowniczek obrazkowy. Efekty pracy zostały przedstawione w postaci dokumentacji w TwinSpace. Dzięki tym działaniom uczniowie wzbogacili swój zasób słów oraz wiedzę  na temat zwyczajów  i tradycji świątecznych w różnych stronach świata oraz o narzędzia TIK, które wykorzystujemy obecnie podczas zdalnego nauczania.

LINK DO STRONY PROJEKTU

Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

C.Świebocka