Deklaracja dostępności

Komunikaty

  1. "Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2022 r. została uruchomiona rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
  2. Do pobrania: Formularz zwolnienia.
  3. W zakładce "Plan lekcji" znajduje się harmonogram konsultacji nauczycielskich.
  4. Informacje na temat rekrutacji do oddziału przedszkolnego znajdują się w zakładce "Rekrutacja do oddziału przedszkolnego".