Deklaracja dostępności

Komunikaty

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy uprzejmie prosi o dokonywanie dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców. Wysokość wpłat zależy od Państwa uznania, przy czym Rada Rodziców sugeruje, by wynosiła 30 zł od rodziny.

2. Informujemy, iż od dnia 4 maja do 30 czerwca 2021 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu  pn. „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Więcej informacji - tutaj.

3. Kącik matematyczny prowadzony przez p. M. Posobiec znajduje się  - tutaj. Zachęcamy do korzystania.

4. Dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.