Deklaracja dostępności

Konkurs geograficzny

W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Mistrz mapy - znajomość mapy Azji”, organizowany przez Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, a jego tematyka obejmowała zagadnienia takie jak:

  • znajomość mapy fizycznej i politycznej Azji,
  • znajomość największych wulkanów na kontynencie,
  • skala i jej wykorzystanie,
  • określanie i opisywanie położenia geograficznego obiektu przy użyciu współrzędnych geograficznych,
  • obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej.

W konkursie wzięli udział również uczniowie naszej szkoły: Karolina Biel,  Eryk Jastrząb,  Weronika Sopata, Ignacy Obrzud, Klaudia Słowik,  Sylwia Sajdak, którym dziękujemy za wkład włożony w przygotowanie się do konkursu i reprezentowanie naszej szkoły.

D.Bielak