Deklaracja dostępności

Koronawirus/Szczepienia

Procedury związane z koronawirusem.

  1. Wytyczne dla szkół obowiązujące od 1 IX 2021 r. tutaj.
  2. Procedury obowiązujące w szkole tutaj.
  3. Aktualne zasady i ograniczenia tutaj.

Szczepienia uczniów w wieku 12 - 15 lat.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów, rodziców i nauczycieli.

Deklaracja na szczepienia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem osoby niepełnoletniej.

Szczepienia uczniów - rekomendacje dla rodziców.

Szczepienia uczniów w wieku 12 - 18 lat - informacje dla szkól i placówek.

Organizacja szczepień - informacje dla dyrektorów szkół.

Organizacja szczepień - informacje dla dyrektorów szkół.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.