Deklaracja dostępności

Krajowa Odznaka Jakości dla klasy 7

Dobiegł końca kolejny projekt realizowany przez uczniów klasy VII . Cieszymy się, że Krajowe Biuro Programu eTwinning wyróżniło nasze zaangażowanie w projekcie "Das Regenboden Dorf - für ein ӧkologisches Leben".

Przedsięwzięcie w języku niemieckim realizowane było na lekcjach języka niemieckiego w klasie 7 wspólnie z uczniami z Niemiec, Hiszpanii, Grecji i Francji. Działania projektowe rozpoczęły się od spotkania koordynatorów i wspólnego przygotowania planu projektu. Uczniowie prezentowali siebie, swoją szkołę oraz wzięli udział w konkursie na logo projektu. Głównym celem naszych aktywności było poznanie i utrwalenie słownictwa zawartego w podstawie programowej dla klas VII i VIII szkoły podstawowej. Dzięki współpracy w międzynarodowych grupach uczniowie chętniej poznawali nowe zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo.  Przez cały okres trwania projektu dbali o przestrzeganie netykiety oraz praw autorskich w sieci, a obrazy pobierali ze strony Pixabay.

Uczniowie poznawali również zagadnienia dotyczące tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przygotowali wiele ciekawych materiałów, między innymi zdrowy talerz, wspólną kolorową wioskę oraz prognozę pogody z wykorzystaniem techniki green screen. Efekty pracy zostały przedstawione w postaci dokumentacji w TwinSpace oraz zebrane w gazetce online.

Rezultaty współpracy LINK DO E-MAGAZYNU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Również uczniowie klasy 8 zrealizowali w bieżącym roku szkolnym dwa ciekawe międzynarodowe projekty „Fake News - ein Unterrichtsprojekt im "Weimarer Dreieck" oraz przedsięwzięcie o tematyce ekologicznej „REset - nachhaltig, kreativ, in Kreisläufen denken”. Działania przeprowadzono wspólnie z uczniami Niemiec, Hiszpanii, Francji, Grecji i Słowenii.

Od bieżącego roku szkolnego Centralne Biuro Programu eTwinning w Brukseli wprowadziło limit ubiegania się o Krajowe Odznaki Jakości. Pomimo wspaniałej współpracy, innowacyjności, wykorzystania wielu nowych narzędzi TIK oraz wielu ciekawych rezultatów dwa projekty nie uzyskają wyróżnienia.

Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

C.Świebocka

KOJ uczniowie Regenboden

KOJ Regenboden.