Deklaracja dostępności

Krajowa Odznaka Jakości dla uczniów klasy I

Dwunastu uczniów klasy I realizowało międzynarodowy projekt eTwinning "Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn". 

W projekcie uczestniczyło sześć szkół - trzy szkoły z Polski, dwie z Łotwy i jedna z Litwy, przy czym cztery z nich wykazały się szczególną aktywnością i umiejętnością współpracy. Wśród nich znalazła się nasza szkoła.

Pomysłodawcą i jednym z założycieli projektu była wychowawczyni klasy I. Drugim założycielem była wychowawczyni klasy czwartej Gimnazjum Polskiego w Daugavpils na Łotwie.

Uczniowie, w czasie realizacji projektu, poznali fragment lektury A. Lindgren pt. "Dzieci z Bullerbyn", dotyczący świąt Bożego Narodzenia i opierając się na nim, wykonywali różne zadania:

 • przedstawiali siebie i swoje zainteresowania,
 • opracowywali i wybierali logo projektu,
 • rysowali najważniejsze wydarzenia w lekturze,
 • ozdabiali i kodowali pierniki,
 • ubierali choinkę,
 • tworzyli książkę kucharską z potrawami wigilijnymi,
 • wykonywali i przesyłali kartki bożonarodzeniowe do szkół partnerskich,
 • przedstawiali tradycje własnego regionu,
 • nagrywali kolędy,
 • grali w Kahoot!
 • uczestniczyli w lekcjach on-line.

Wszystko to wykonywali we współpracy z uczniami innych szkół, wykorzystując najnowsze technologie.

Realizując zadania projektowe, uczniowie doskonalili umiejętności kluczowe, uczyli się wspópracy, poznawali rówieśników z innych regionów Polski i z zagranicy, ich tradycje i zwyczaje, uczyli się tolerancji. Każdy uczeń biorący udział w projekcie, wniósł do niego cząstę własnej pracy, co zaowocowało wieloma wspólnymi materiałami. Niektóre z nich można obejrzeć tutaj.

Projekt został zgłoszony do Krajowej Odznaki Jakości. Po sprawdzeniu przez Krajowe Biuro eTwinning wszystkich działań pod kątem wymagań, jakie muszą spełnić projekty eTwinning, przyznano naszej szkole Krajową Odznakę Jakości. Daje nam to możliwość ubiegania się o nagrodę w konkursie "Nasz Projekt".

A.M.