Deklaracja dostępności

Kwiaty zamiast śmieci

Uczniowie klas młodszych uczestniczą w programie aktywnej edukacji ekologicznej pod tytułem "Zielona ręka".  Inicjatorem i pomysłodawcą programu jest Fundacja Arka.

Aktywna edukacja ekologiczna polega przede wszystkim na podejmowaniu przez uczniów różnych, czasami bardzo małych, działań na rzecz środowiska. Mamy nadzieję, że dzięki tym przedsięwzięciom dzieci wyrosną na świadomych ludzi, troszczących się nie tylko o własne podwórka, ale też o swoją Małą Ojczyznę i całą planetę Ziemię.

Chcielibyśmy, aby młodzi uczniowie zarażali starszych kolegów oraz wszystkich mieszkańców Obidzy swoją proekologiczną postawą. A jest nad czym pracować... -  wystarczy rozejrzeć się dookoła, a naszym oczom ukaże się ogrom śmieci zalegających rowy, lasy, łąki, zagajniki.

W ramach wspomnianego programu pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści wzięli udział w akcji "Kwiaty zamiast śmieci" i wyruszyli w teren, aby posprzątać Obidzę. W ciągu czterdziestu minut zebrano aż dwanaście reklamówek śmieci. Nie świadczy to dobrze o naszej lokalnej społeczności. Szczycimy się wszyscy pięknymi, obidzkimi lasami obfitującymi w grzyby, "amfiteatrem", zmodernizowaną szkołą, piękniejącym kościołem, wielofunkcyjnym budynkiem, a w trawach leży mnóstwo butelek, kubków po lodach, papierów, puszek, pozostałości po fajerwerkach, itd., itp., dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców Obidzy: "Wyciągnijcie rękę do swojej planety i posprzątajcie wieś".

A. Majerska