Deklaracja dostępności

Nagrody dla szkolnych przyrodników

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i krajowym. 

Najpierw prace ocenia komisja powołana przez Zarząd LOP w Nowym Sączu, która wyłania dwie najlepsze prace i przesyła je do Warszawy. Następnie komisja powołana przez SITLiD oraz Zarząd Główny LOP ocenia ponownie prace, tym razem z całej Polski, i wyłania laureatów konkursu.

W tym roku należało zastanowić się nad tym, jakie obowiązki ma opiekun lasu i przedstawić je w formie plastycznej.  Powstały różnorodne prace.

Miło nam donieść, że w etapie regionalnym nasi mali przyrodnicy zajęli następujące miejsca:

I m.  - Dominik Słowik kl. III, Krystian Lizoń kl. III,

II m. - Patrycja Szczepaniak kl. III, Artur Kiklica kl. III, Anna Walkowska kl. III,

III m. - Szymon Majerski kl. III, Karolina Łabuda kl. III, Hanna Kurzawa kl. III, Izabela Tomasiak kl. III.

Prace dwóch osób - Dominika Słowika i Krystiana Lizonia - zostały przesłane do Warszawy na etap krajowwy, w którym Dominik zdobył wyróżnienie.

Wszystkim przyrodnikom gratulujemy.

A.M.