Deklaracja dostępności

Nagrody rozdane

Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel, podczas którego p. dyrektor wręczyła nagrody tym uczniom, którzy zdobyli czołowe miejsca w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

I tak nagrody wręczono uczniom, którzy zostali laureatami takich konkursów jak: "Bezpiecznie na wsi", "Mój Las" i "Mieszkam w Beskidach".

Gratulujemy!