Deklaracja dostępności

Narodowe Czytanie 2022 w naszej szkole

06 IX 2022 zgromadziliśmy się na kolejnej, już dziewiątej, odsłonie Narodowego Czytania w naszej szkole. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie para prezydencka zaproponowała do czytania „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w dwusetną rocznicę  ich wydania oraz by uhonorować Rok Romantyzmu Polskiego.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością i włączyli się do naszej szkolnej akcji: p. Lucyna Citak, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, p. Bernadetta Wąchała-Gawełek, przewodnicząca Rady Gminy Łącko, p. Maria Słowik, radna Gminy Łącko, p. Krzysztof Kawecki, sołtys naszej wsi, p. Agnieszka Botor, przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły, oraz p. Patrycja Drożdż, główna księgowa Gminy Łącko.

Nasi goście wprowadzili społeczność szkolną w świat romantycznej poezji lekturą ballady „Lilije”. Z kolei wystąpili uczniowie klasy V, którzy zaprezentowali treść ballady „Powrót taty”, zaś ósmoklasiści przeczytali „Romantyczność” i „Świteziankę”.

Na koniec głos zabrała p. Bernadetta Wąchała-Gawełek, która krótko odniosła się do roli poezji romantycznej w naszej kulturze, ponadto podziękowała występującym i przekazała bibliotece szkolnej kilka książek, w tym „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

 Akcja Narodowe Czytanie ma na celu propagowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości.

Do zobaczenia za rok na kolejnej odsłonie Narodowego Czytania.

                                                                                                                E.M.,  D.B     

Więcej zdjęć z dzisiejszej akcji znajduje się w galerii.