Deklaracja dostępności

Nie pal przy mnie, proszę

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej. Prowadzony jest on przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program zakłada prowadzenie zajęć warsztatowych na temat:

  • Co to jest zdrowie?
  • Od czego zależy nasze zdrowie?
  • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  • Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  • Nie pal przy mnie, proszę.

W bieżącym roku szkolnym program realizują uczniowie klasy II wraz z wychowawcą p. mgr R. kołodziej.

R.K.