Deklaracja dostępności

Nie pal przy mnie, proszę

"Nie pal przy mnie, proszę" to program edukacji antytytoniowej dla uczniów w klasach I-III. Prowadzony jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe to:

  • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich,
  • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
  • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
  • u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Program zakłada przeprowadzenie pięciu zajęć na temat:

  • co to jest zdrowie,
  • od czego zależy nasze zdrowie,
  • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
  • co robić, gdy moje życie jest zagrożone,
  • nie pal przy mnie, proszę,

oraz konkursu plastycznego dotyczącego profilaktyki antytytoniowej.

W naszej szkole program był realizowany w roku: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Osoby odpowiedzialne - wychowawcy klas I-III.