Deklaracja dostępności

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko

Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu było:

a) podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci oraz młodzieży w zakresie kształcenia ogólnego  osiągających wynik ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki poniżej średniej dla województwa małopolskiego,

b) podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych i kompetencji cyfrowych,

c) wzrost kompetencji wśród nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

W ramach projektu w naszej szkole odbyły sie następujące formy wsparcia:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, informatyki,
  • koła zainteresowań z matematyki, informatyki i przyrody,
  • zajęcia projektowe "Zwierzęta zimą"
  • zajęcia z programowania,
  • dwudniowe zajęcia wyjazdowe do Warszawy i Krakowa.

Szkoła została wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych. Zmodernizowano i wyposażono pracownię komputerową.