Deklaracja dostępności

O czym szumią drzewa?

Program edukacyjny realizowany w ramach konkursu "Młodzi badacze odkrywają świat" zorganizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Celem projektu było:

  • pogłębienie wiedzy o drzewach,
  • poznanie nazw i gatunków drzew rosnących w okolicy szkoły,
  • wykonanie atlasu o drzewach,
  • mierzenie wysokości drzew z wykorzystaniem ich cienia.

Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie, odbyli wycieczkę na ścieżkę przyrodniczo-leśną do Rdziostowa, spotkali się z panem leśniczym oraz przygotowali inscenizację o drzewach.

Komisja powołana przez ortganizatorów, Fundację Partneratwo dla środowiska oraz PGNiG, doceniła nasze działania i przyznała naszej szkole nagrody w postaci ekowalizki oraz bonu w wysokości 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych. 

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 przez p. mgr Annę Majerską.