Deklaracja dostępności

Jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning

Od kilku lat uczestniczymy w programie eTwinning. Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach, zdobywając Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości oraz nagrody w konkursie "Nasz projekt".

Centralne Biuro eTwinning w Brukseli przyznało naszej szkole tytuł "Szkoła eTwinning 2020-2021", co potwierdza innowacyjne działania naszej placówki w zakresie praktyk cyfrowych,  e-bezpieczeństwa i współpracy. Tytuł ten przedłużono nam, oraz innym placówkom, do 2022 roku