Deklaracja dostępności

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Dzień ten został ustanowiony w 2014 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrana data nie jest przypadkowa. Nawiązuje ona do 20 XI 1989 r., kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka. Warto wspomnieć, że to Polska w 1978 r. przedstawiła projekt Konwencji i zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Dokument ten podpisały wszystkie państwa na świecie i prawie wszystkie go ratyfikowały.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Dziecka jest:

  • uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa,
  • przypomnienie dorosłym, że mają tych praw przestrzegać i stać na ich straży,
  • propagowanie praw dziecka.

O prawach dziecka możemy przeczytać tutaj.

Z Konwencją o Prawach Dziecka można zapoznać się tutaj.

Przy okazji przypominamy, że trwa szkolny konkurs plastyczny dotyczący praw dziecka. Prace składamy do końca listopada.

Regulamin konkursu.

A.M.