Deklaracja dostępności

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Program realizowany przez Fundację Akademia Integracji.

Zajęcia w ramach tego programu oparte są na pokazie interakcyjnym, gdzie na przemian są wyświetlane filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dostosowanych do mozliwości dzieci biorących w nich udział. Prowadzą je wybitni polscy, niepełnosprawni sportowcy.

Cele programu:

  • popularyzacja dyscyplin paraolimpijskich, 
  • zmiana postrzegania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, 
  • wzrost świadomości na temat zachowań ryzykownych, które zagrażają bezpieczeństwu.

Podczas wspólnych zajęć sportowcy tłumaczą znaczenie słów: pasja, odwaga, tolerancja, integracja i odpowiedzialność. Istotnym elementem programu jest ostrzeżenie przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą prowadzić do wypadku kończącego się utratą zdrowia lub życia.

Program realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014, a osobą koordynującą była p. mgr Renata Kołodziej.