Deklaracja dostępności

Planeta Energii

Program edukacyjny prowadzony przez Grupę Energa. Skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III. 

Cele programu:

  • propagowanie wśród uczniów wiedzy o energii elektrycznej,
  • wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialbego korzystania z prądu,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
  • zwiększanie zainteresowania naukami ścisłymi.

Program realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016 przez p. Stanisławę Słowik.