Deklaracja dostępności

Projekt "Ekoeksperymentarium" zakończony

Uczniowie klasy III zakończyli udział w projekcie "Ekoeksperymentarium". 

Projekt ten uczył i rozwijał u uczniów dobre praktyki ekologiczne. Pokazywał między innymi, jak świadomie robić zakupy, sprzątać dom ekologicznie, oszczędzać energię elektryczną i wodę. Uczył, że każda nawet drobna zmiana w naszym zachowaniu, może przyczynić się do ochrony naszej planety. 

Projekt miał atrakcyjną dla dzieci formę, mianowicie gry online. Składała się ona z trzech pokojów: salonu, łazienki i  kuchni. W każdym z tych pomieszczeń należało wykonać kilka zadań, podczas których uczniowie nie tylko wzbogacali swoją wiedzę ekologiczną, ale też przyrodniczą i matematyczną.

Mamy nadzieję, że projekt ten wpłynie na postawy ekologiczne trzecioklasistów i będą oni w stanie zmienić świat na lepsze.

Projekt objęty był honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska i Klimatu.