Deklaracja dostępności

Projekt "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Rozpoczynamy trzeci rok realizacji projektu "Szkoły na "6" w Gminie Łącko", którego beneficjentem jest Gmina Łącko.

lo

W tym roku w naszej szkole będą prowadzone następujące zajęcia:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - koła zainteresowań: edukacja wczesnoszkolna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - koła zainteresowań: język angielski
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - koła zainteresowań: Szkolni przyrodnicy
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - koła zainteresowań: Szkolni przyrodnicy
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne - koła zainteresowań: geografia w terenie
 • Zajęcia rozwijające: biologia
 • Zajęcia rozwijające: historia
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język polski
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język angielski
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język angielski
 • Zajęcia wyjazdowe: Kraków (2), Wieliczka, Bochnia, Zakopane

Zachęcamy do udziału - trwa ciągła rekrutacja do projektu.

Przypomnijmy, że realizatorem projektu są wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz Urząd Gminy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa, Działania, Poddziałania w ramach, których realizowany jest projekt: 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.