Deklaracja dostępności

Ratujemy i uczymy ratować

Uczniowie klasy I realizując na edukacji społecznej program „Ratujemy i uczymy ratować”, przyswoili sobie wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Patronem tego programu jest  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Realizowane tematy to:

  1. Zasady postępowania w celu zachowania własnego bezpieczeństwa.
  2. Sposób i zasady powiadamiania służb (Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji).
  3. Praktyczne zastosowanie pozycji bocznej ustalonej.

Po zakończeniu realizacji programu, wysłaliśmy sprawozdanie do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z przebiegu akcji szkoleniowej.

R.K.