Deklaracja dostępności

Ratujemy i uczymy ratować

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W naszej szkole realizowany od roku 2012/2013.

Cele programu:

  • praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • kształtowanie w dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś  potrzebuje pomocy.

Program prowadzony jest przez Fundację Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy, która wyposażyła szkołę w niezbędne pomoce wspomagające realizację treści.

Zajęcia w naszej szkole prowadzi pani mgr Renata Kołodziej.