Deklaracja dostępności

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące wspaniałych, beztroskich wakacji. My dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć rok szkolny, lecz 1 września 1939 r. polskie dzieci nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb. Wczesnym rankiem, 1 września 1939 r., wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Polski, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Bohatersko zapisały się takie miejsca jak: Wizna, Mokra, Warszawa, Bzura, Modlin, Kępa Oksywska, Hel, a przede wszystkim Westerplatte. Całkiem niespodziewanie, 17 września, atak nastąpił także ze wschodu. Wojska radzieckie przekroczyły granice Rzeczypospolitej.

Jesienią 1939 r. Polska znalazła się pod okupacją niemiecką i radziecką. Rozpoczęło się sześć długich lat prześladowań Polaków. Pod okupacją niemiecką codziennością stały się aresztowania, łapanki, masowe egzekucje, wysiedlenia. Ludobójstwu służyły obozy koncentracyjne, które stały się największymi cmentarzami na świecie.

Nie istniała Polska, ale istniało Polskie Państwo Podziemne, które wzywało do stawiania oporu w każdy możliwy sposób okupantowi. Działała również Armia Krajowa, która organizowała akcje dywersyjne i sabotażowe. Oddziały ukryte w lesie skutecznie nękały wroga.

Dziś my, żyjący w wolnej Polsce, obchodzimy 82 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Nie zapomnimy o tych, którzy oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej historii wielkością i sławą. To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w pokoju. Na szczęście dziś my, młodzi Polacy, nie musimy oddawać życia w obronie Ojczyzny, naszą służbą jest nauka, a potem praca. Oby tak było zawsze i oby nigdy nie powtórzył się wrzesień 1939 roku.

Do pierwszego września z 1939 roku, teraz powracamy.
Tych, którzy polegli, dzisiaj wspominamy.

Dzisiaj polskie kwiaty nam przykład dają,
Jak kochać Ojczyznę, Ojców krwią przelaną.

Dnia pierwszego września pamięć oddajemy,
Tym, dzięki którym w Polsce wolnej dziś żyjemy.
Dla nich dzisiaj kwiaty, dla nich wdzięczne słowa:
Za Ojczyznę wolną, że jest polska mowa.