Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2021/2022

1. Szkoły na "6" w Gminie Łącko.

Jest to kontynuacja projektu z ubiegłego roku szkolnego, w ramach którego organizowane są dla uczniów koła zainteresowań, zajęcia rozwijające, grupy dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia wyjazdowe. Doposażana jest też szkoła w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".

Trwa ciągła rekrutacja do projektu, a wszelkie informacje i dokumenty można znaleźć na stronie Urzędu Gminy  - tutaj. 

2. Uniwersytet Dzieci w klasie.

W tym roku szkolnym, w ramach uniwersytetu, będą realizowane następujące projekty:

  • "Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?".

Odpowiedzialna: p. mgr A. Majerska.

3. BohaterON w Twojej Szkole 2021.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu: upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukowanie Polaków, krzewienie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dialogu pokoleń.

Prowadzona jest ona przez Fundację Sensoria, a jednym z jej elementów jest akcja „Wyślij kartkę do Powstańca”.

Koordynatorzy: p. mgr Dorota Bazielich, p. mgr Anna Majerska.

4. Narodowe Czytanie.

Akcja prowadzona przez Kancelarię Prezydenta. W tym roku czytamy "Moralność pani Dulskiej" autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Koordynatorzy: p. mgr Edyta Mysior i p. mgr Dorota Bazielich.

Więcej o Narodowym Czytaniu w naszej szkole można przeczytać - tutaj.

5. Ekoeksperymentarium.

Ekoeksperymentarium to projekt wspomagający edukację ekologiczną dzieci w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia konsumpcjonizmu. Realizując projekt, dzieci uczą się, jak dbać o Ziemię na co dzień. 

Projekt realizują uczniowie klasy I wraz z wychowawcą A. Majerską.

6. Kredkobranie.

Celem "Kredkobrania" jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na Kresach. Zebrane dary trafią na Litwę i Ukrainę, do szkół, w których uczą się polskie dzieci i młodzież. Akcję prowadzi Fundacja Ignatianum.

Koordynatorzy szkolni: Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunkami: p. mgr R. Kołodziej i p. mgr W. Porębą.

7. CodeWeek 2021.

Europejski Tydzień Kodowania to społeczna inicjatywa organizowana w całej Europie i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Nauka programowania z roku na rok staje się popularniejsza ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy oraz walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, kreatywność, praca w zespole.

CodeWeek to świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, robotyką itp.