Deklaracja dostępności

Pierwszy września #SzkołaPamięta

Wczoraj rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Z tej okazji Samorząd Uczniowski razem z panią M. Rams-Zając przygotował uroczystą akademię, podczas której występujący uczniowie ciepło powitali kolegów i nauczycieli oraz przypomnieli wydarzenia sprzed osiemdziesięciu trzech lat - wybuch II wojny światowej.

Szkoła pamięta

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor mgr Krystyna Zygadło. Powitała ona, w swoim imieniu, zebranych w sali gimnastycznej uczniów, rodziców,  nauczycieli i życzyła im udanego roku szkolnego, wytrwałości w nauce i pracy oraz jak najlepszych wyników w nauce.

Na koniec odbyły się spotkania z wychowawcami klas.