Deklaracja dostępności

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC

22 czerwca w Hotelu ,,Litwiński” w Tęgoborzy odbyło się podsumowanie konkursu „WOKÓŁ MAŁOPOLSKICH LASÓW - MYŚLIWY TO NAJLEPSZY EKOLOG” i uroczyste rozdanie nagród.

Trzy uczennice naszej szkoły wzięły udział w tym konkursie, dwie z nich zostały laureatkami:

Julia Basiaga z klasy III - w konkursie plastycznym- zajęła VIII miejsce;

Weronika Słowik uczennica klasy VII – w konkursie literackim- zajęła IV miejsce;

Zuzanna Kozieńska z klasy III zdobyła miejsce XI w konkursie plastycznym.

GRATULUJEMY!

Celem konkursu, organizowanego przez Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu, jest m.in. rozwijanie zainteresowania środowiskiem naturalnym wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie i utrwalanie szacunku dla polskiej przyrody, popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej, motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych, kształtowanie wrażliwości ekologicznej opartej na wiedzy, zaangażowanie nauczycieli i dzieci w propagowanie właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i szacunkiem dla pracy  myśliwych.

Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł na Sejm Edward Siarka  Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

E. M., A. W.