Deklaracja dostępności

Szkoła w ruchu

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach "Roku Szkoły w Ruchu". Organem wspierającym akcję był Ośrodek Rozwoju Edukacji. Minister Edukacji Narodowej przyznawał tytuł „Szkoła w Ruchu" szkołom albo „Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmowały działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

· Ruch w szkole/przedszkolu:
1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne,
2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego,
3. edukacja zdrowotna,
4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej,
5. pozalekcyjne zajęcia sportowe.

· Ruch poza szkołą/przedszkolem:
6. zajęcia zorganizowane,
7. zajęcia niezorganizowane,
8. aktywność z udziałem rodziny,
9. aktywny wypoczynek.

Aby otrzymać tytuł "Szkoła w Ruchu" musieliśmy spełnić i udokumentować przynajmniej trzy z podanych zadań, wśród których obowiązkowo musiały się znaleźć zadania z obszaru pierwszego, piątego i siódmego.  Nasza szkoła spełniła wszystkie warunki i Minister Edukacji Narodwej przyznał naszej szkole tytuł "Szkoła w Ruchu".

Za akcję odpowiedzialny był pan mgr Krzysztof Adamczyk.