Deklaracja dostępności

Talentowisko

TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy, to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. 

W czasie realizacji programu uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących finansów, różnych konkursach, oszczędzają pieniądze w Szkolnej Kasie Oszczędności.

W naszej szkole program ten realizowany był w roku szkolnym: 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, pod patronatem Pienińskiego Banku Spółdzielczego.

Szkolnym koordynatorem była p. Stanisława Slowik.