Deklaracja dostępności

Jesteśmy placówką społecznie zaangażowaną

W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyliśmy w kampanii Uniceff "Wszystkie kolory świata" za co otrzymaliśmy certyfikat "Placówki społecznie zaangażowanej".

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych akcjach i kampaniach promujących ochronę środowiska. Niosą pomoc osobom potrzebującym. Angażują się w działania na rzecz zwierząt.

W szkole aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu.