Deklaracja dostępności

Uczeń kl. VI laureatem konkursu „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”

Od listopada 2020 r. uczeń naszej Szkoły, Damian Basiaga z kl. VI, pod opieką p. D. Bazielich, uczestniczył w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Sądecka, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej.

Konkurs dotyczy szerokiej tematyki Sądecczyzny, a jego celem  jest m.in.: pogłębienie wiedzy uczestników o historii Sądecczyzny, uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych, ukazanie bogatej tradycji naszego regionu, rozwijanie zainteresowań historycznych. 

Uczeń kl. VI, Damian Basiaga, przeszedł przez wszystkie etapy – szkolny, rejonowy i finałowy.

Po etapie finałowym uzyskał tytuł laureata.

Gratulujemy!

D.B.

Więcej na ten temat - tutaj.