Deklaracja dostępności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”(J. Iwaszkiewicz)

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Obchody święta zwracają także uwagę na potrzebę troski o język ojczysty i jego promocję.

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klasy IV, V, VII i VIII w ramach lekcji języka polskiego oraz godziny wychowawczej przygotowali okolicznościowe plakaty, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

                                                                                                                                                  E.M. D.B.