Deklaracja dostępności

Pomagamy zwierzętom

W naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Cieszymy się, że tak wiele osób wzięło udział w naszej akcji. Zebraną karmę uczniowie wraz ze swoimi rodzicami przekazali do schroniska w Łącku.  Dlatego dziękujemy serdecznie uczniom i rodzicom za włączenie się w tę akcję charytatywną. Akcję  zorganizowało Szkolne Koło Wolontariatu.

R.K.