Deklaracja dostępności

Wyróżnienie dla ucznia klasy IV w konkursie gadek ludowych

W dniu 18.05.2022r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych. Celem konkursu było upowszechnienie poezji regionalnej i gadek ludowych, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, propagowanie gwary łąckiej jako dziedzictwa pokoleń oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz kultury żywego słowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy wygłaszali wiersz lub gadkę czy też powiastkę ludową, której autorami są twórcy związani z Ziemią Łącką. Prezentowali wysoki poziom, a piękno ich wypowiedzi podkreślały stroje i rekwizyty.

W konkursie wziął udział uczeń naszej szkoły, Artur Kiklica z kl. IV. Zdobył wyróżnienie w kategorii dziecięcej 10-13 lat.

D.B.